Over Fundamental Sports

Gevarieerd sportaanbod onder één dak


De kinderen gaan op ontdekkingsreis en maken kennis met verschillende sporten zonder van vereniging te wisselen. De kosten zijn vergelijkbaar met de contributie voor een sportvereniging. Dit betekent dus meerdere sporten voor de prijs van één.


Dicht bij huis

Sportparticipatie onder jonge kinderen valt of staat bij de afstand tussen huis en de sportlocatie. Kinderen sporten graag dicht bij huis, school of naschoolse opvang. Voor ouders bespaart het veel tijd en het maakt het makkelijker om iets met andere ouders en verzorgers uit de buurt te regelen. Doordat het bekend terrein is, voelt het een stuk veiliger.

Plezier in bewegen

Kinderen moeten niks, dat vinden grote mensen ook. Als er geen plezier is in het sporten op jonge leeftijd, dan haken kinderen snel af en zullen ze geen positieve associaties overhouden aan bewegen. De negatieve gevolgen van een leven zonder sport en genoeg beweging hoeven we hier niet uiteen te zetten, die zijn bekend. Om dit te voorkomen staat plezier in bewegen centraal in elke les. 

Wetenschappelijk onderbouwd

Onze programma's zijn ontworpen in samenwerking met:

  • gymleerkrachten
  • sportinstructeurs
  • fysiotherapeuten
  • bewegingswetenschappers
  • fysiotherapeuten/sport performance trainers
  • ervaringsdeskundigen
  • Sportpsychologen

Breed motorisch ontwikkelen

Kinderen die één sport beoefenen, voeren vaak dezelfde bewegingen uit waardoor de motorische ontwikkeling beperkt blijft. In het beweegprogramma wordt specifieke aandacht besteed aan alle tien de Basic Movement Skills (BMS). Kinderen krijgen daardoor een brede motorische basis, wat ze helpt om op latere leeftijd makkelijker te wisselen tussen sporten.

Persoonlijke aandacht

Bij tal van sporten wordt er al op jonge leeftijd gespeeld in competities. Het gaat daarbij vooral om de eindklassering op de ranglijst; het resultaat en niet meer om het sportplezier. Kinderen voelen dit en een gevolg hiervan is dat ze zich gaan afmeten aan andere  kinderen. Dat kan het kind stimuleren, maar ook vaak demotiveren.

 

De focus bij FS ligt, naast sportplezier, op de sportieve, motorische en sociale ontwikkeling van het kind. Er wordt procesgericht gewerkt, wat betekent dat wij de kinderen stimuleren om naar zichzelf te kijken in plaats van met anderen te vergelijken. De kinderen spelen bij ons niet in een competitie. Daarmee is het een stuk makkelijker om de ontwikkeling van het kind voorop te zetten en niet de resultaten in de competitie.

Ieder kind is uniek en de kinderen gaan zelf op zoek naar hun talent en kracht onder begeleiding van de trainers.

Goed leren bewegen is een must voor elk kind!Bij Fundamental Sports leer je goed bewegen door een wisselend aanbod van sporten. Door verschillende sporten te doen, krijg je een brede motorische basis. Daarmee bouw je aan een solide fundament waar je op terug kunt vallen als je je later specialiseert in één sport.


Ons doel is om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten, waar ze veelzijdig kunnen bewegen, met plezier en dicht bij huis. De club staat voor plezier (Fun) hebben in sport, sport als basis (Fundament) van een gezonde en actieve levensstijl en sport als middel om sociaal-emotionele vaardigheden (Mental) te ontwikkelen bij kinderen.

Hij is dankbaar voor de positieve effecten die sport op zijn leven hebben gehad en probeert dit nu op verschillende manieren over te dragen aan kinderen, jongeren én volwassenen. ''Als kind heb ik het geluk gehad veel verschillende sporten te kunnen beoefenen, maar de realiteit is dat dit niet voor ieder kind mogelijk is. De fysieke, motorische én sociale voordelen die ik uit het beoefenen van verschillende sporten heb gehaald en daarmee de vele beweegcontexten, wil ik graag overbrengen op kinderen van nu. Hoe? Door het oprichten van een multisport club waar kinderen voor het tarief van één sportvereniging mee kunnen doen aan alle sporten!'

David Fliers

Door wie

David Fliers heeft twee kinderen die naar de basisschool gaan. Hij vindt dat er te weinig gym uren worden aangeboden op school. “Toen ik naar school ging, kreeg ik twee uur in de week gym én je had schoolzwemmen!” 

Ik wil mijn tijd en energie inzetten zodat kinderen genoeg beweging krijgen.

David zei toen hij 9 jaar was: “Als ik later groot ben, wil ik NBA-speler worden." Daar werkte hij dagelijks aan. Door de groeispurt en te veel trainen op harde ondergrond zijn de knieën overbelast geraakt en is hem geadviseerd door de arts om te stoppen met basketbal. "Door deze ervaring wil ik kinderen helpen blessures of overbelasting te voorkomen door extra goed te letten op signalen en het beweegprogramma daarop af te stemmen."

Na basketbal heeft hij tennissen opgepakt. Niet onverdienstelijk, want hij kon aan zijn talent werken door mee te doen aan de bondstraining. Helaas was het kostenplaatje te fors en zat topsport er niet in. 

Daarna heeft hij badmintonnen en karate opgepakt. “Tot op de dag van vandaag profiteer ik van het beoefenen van meerdere sporten. Ik gun elk kind een passend beweegaanbod."

De founders zijn Kasper Averink en David Fliers. Beiden hebben ze een passie voor sporten, ieder op hun eigen niveau. Ze hebben elkaar ontmoet bij de studie sportpsychologie. Ze geloven dat elk kind het recht heeft om goed te leren bewegen. Uit eigen ervaring weten ze dat er veel drempels zijn om je sport te kunnen beoefenen op je eigen niveau. Bijvoorbeeld de kosten. Door samenwerkingen met partners te sluiten, willen ze de financiële bijdrage voor de kinderen zo laag mogelijk houden. Ze kiezen voor lokale partners, omdat ze denken dat daar de kracht ligt. 

Kasper Averink

Kasper Averink is topsporter en momenteel bezig met het Nederlands 3X3 basketbalteam in een traject richting de Olympische Spelen in Tokio. Daarnaast is hij als sociaal-maatschappelijk ondernemer actief in de sportsector.

Voordelen van multisport


Als je maar zoveel mogelijk traint, word je vanzelf goed in een bepaalde sport, is vaak het idee. Voor een aantal sporten klopt dat, maar onderzoek toont aan dat kinderen betere bewegers worden als zij (elementen van) meer sporten tegelijk beoefenen.

 

Meerdere sporten

Eén sport

Meer plezier en meer jaren actief in de sport.

Risico op verminderde motivatie door weinig variatie en daardoor minder plezier om te blijven sporten.

Wanneer je als kind goed hebt leren bewegen – dus allerlei sporten hebt gedaan – kom je later bij verschillende sporten makkelijker mee.

Bij een eenzijdige motorische ontwikkeling, is het later wisselen van sport veel moeilijker.

Er zijn minder overbelasting blessures als gevolg van te eenzijdige bewegingspatronen.

Een te eenzijdige belasting van het lichaam geeft een verhoogd risico op overbelasting blessures.

Kinderen ontwikkelen zich ook breder op persoonlijk vlak (interpersoonlijke vaardigheden, sociale vaardigheden, enz.) door verschillende beweegcontexten.

Juist het beoefenen van meerdere sporten in de jeugd kan een sporter tot grotere successen brengen.

Het is niet bewezen dat vroeg specialiseren een voorwaarde is om de top te halen (met enkele sporten als uitzondering waarbij juist al op jonge leeftijd gepiekt moet worden, zoals turnen, kunstrijden en schoonspringen).

Kinderen die meerdere beweeg- of sportvaardigheden leren, ontwikkelen een brede motorische en fysieke basis, én ervaren ook succes op andere gebieden, zoals sociaal-emotioneel vlak.